Yttre renoveringar – dräneringar

Förr eller senare kommer alla hus att vara i behov av någon form av renovering. En typ av renovering som man förvisso inte behöver göra så ofta, men som kan ändå kan vara nödvändig är dränering.

Huvuddelen av informationen i den här texten är hämtad från husdranering.n.nu/sa-funkar-det.

Anledningen till att man dränerar ett hus eller en villa är att man vill undvika att fukt och vatten angriper husgrunden och på så sätt orsakar problem med fuktskador och liknande.

En variant när det kommer till dränering är att ersätta lerjorden som ofta finns runt ett hus med grus eftersom detta leder bort vattnet snabbare. Andra metoder som också används vid dränering är bland annat dräneringsrör, platonmatta, som skapar ett mellanrum mellan jord och vägg, samt en så kallad isodränskiva.

Kostnaden för dränering varierar såklart, men generellt kan man säga att normalpriset ligger på ca 2 500 kr per kvadratmeter. För ett normalstort hus får man nog räkna med runt 100 000 kr för en dränering. Ett bra tips om man ska dränera är att utnyttja det så kallade ROT-avdraget som sänker kostnaden avsevärt.

Dränering är som sagt ingenting man behöver göra särskilt ofta, dock är det något som måste göras förr eller senare. Har man inte gjort en dränering under de senaste 25 åren kan det vara bra att se över hur denna fungerar och kanske också göra en ny.

Här på sajten kan du även läsa om yttre renoveringar – till exempel om taket står på tur.