Underhåll av fasaden

Ett hus behöver skötas om på många sätt och vis, och många saker är väldigt universell oavsett vilket typ av hus man har. Fasadunderhåll beror dock till väldigt stor del vilken typ av fasad man egentligen har.

Träfasad

Träfasaden är den vanligaste fasadtypen i Sverige och faktiskt också den som behöver mest underhåll. Det mest grundläggande är ju så klart att måla fasaden, men man kan även behöva byta ut plankort på grund av röta eller skadedjursangrepp. Man behöver även tvätta den regelbundet för att slippa angrepp från mögel och eventuellt alger om man bor havsnära.

Tegelfasad

Tegelfasader finns i ganska jämn spridning över hela Sverige och är nog den näst vanligaste fasadtypen vi har här. Tegel är träs raka motsats då det i stort sett är helt underhållsfritt. Det enda man kan behöva göra är att reparera murbruket emellanåt och det kan uppstå frostsprängningar i teglet om fukt tar sig in och fryser.

Putsfasad

Putsfasaden är vanligare i södra Sverige än i norra. Puts kräver mindre underhåll än trä, men när en skada väl uppstår kan man behöva göra om en hel sida av huset. Mindre sprickor kan man reparera själv, och bör göra omgående för att inte riskera fuktproblem.