Renovera utsidan av huset

Många gånger när man talar om renovering tänker sig folk att man menar ett eller flera rum i huset. Men renovationer sker även regelbundet på utsidan. Detta inkluderar allt från att måla om fasaden till att byta tak.Renoveringar är alltid bäst att planera ordentligt innan man börjar, oavsett om man håller på inomhus eller utomhus. Men när man ska renovera utsidan får måste man alltid ha en extra faktor i åtanke: vädret. Om det regnar så är det svårt att arbeta och få till ett bra resultat utomhus.Takbyte är något som tekniskt sett går att göra året om, men förhållanden som kraftig vind, extrem hetta eller kyla kan betyda att man behöver avbryta för tillfället. Att byta under vintern har faktisk fördelen att det är enklare att bli av med snö än regn. Man kan dessutom sätta upp väderskydd för att ytterligare förbättra förhållandena.Märker man att taket börjar bli slitet eller blivit skadat är det så klart dags att antingen reparera eller byta ut det helt. Reparationer kan vara aktuellt så länge taket fortfarande ligger inom den beräknade livslängden och endast fått en skada från något. Men om det ändå börjar närma sig livslängden är det bättre att satsa på ett totalbyte. Även om man har ett tak som enkelt kan läggas av en lekman är det oftast bäst att åtminstone rådfråga en expert när det gäller att byta tak.När det kommer till fasaden är det är nog ingen som får för sig att börja måla huset när det regnar direkt, men det är inte så enkelt alla gånger. Man bör ju även veta att man inte ska måla när det är för varmt eller i direkt solsken. Vilken renovering man än håller på med är det därför viktigt att tänka på allt som vädret kan ställa till med och vara redo att börja när förhållandena är rätt.Beroende på vilken typ av fasad man har kan olika renoveringsbehov uppstå. En träfasad behöver inte bara målas om emellanåt utan måste även tvättas regelbundet och inspekteras för röta och insektsangrepp.  Ruttet eller angripet virke måste då bytas ut. Hållfastheten minskar avsevärt med virke som är utsatt för röta. Detta måste bytas ut omedelbart så inget värre händer.Har man en putsad fasad finns också behovet av att måla. Men då en putsad fasad är känslig för fukt behöver man speciella färgbehandlingar som kan stoppa fukt utifrån att komma in samtidigt som den släpper ut fukt inifrån. Använder man inte en sådan kan skador som sprickbildning från frostskador, yterodering och angrepp från alger komma som följd. Sprickor i puts kan i mindre utsträckning repareras enskilt, men större skador kan kräva att en hel sida på huset byts ut.En tegelfasad ligger i andra änden av spektrumet motsatt träfasaden då en tegelfasad egentligen har väldigt litet krav på underhåll och därmed även eventuella renoveringsbehov. I de flest fall behöver man endast tvätta fasaden vid behov. Det finns även en liten risk för frostsprängningar om fukt tar sig in och fryser till is under vintern. Men då kan man oftast bara byta ut den eller de drabbade tegelstenarna.