Otrevliga överraskningar under renoveringen

Renoveringen är en chans att göra något i hemmet nytt och bättre. Men det vi ser på ytan berättar sällan hela historien. Gör man en otrevlig upptäckt under en renovering är det bra att stanna till och tänka på vad detta innebär, samt vad som eventuellt kan göras åt saken.

Fukt- och vattenskador

Fukt- och vattenskador börjar ofta där vi inte ser dem.  När de väl blivit synliga kan skadan vara ganska omfattande. Det är självklart bra att känna till de vanligaste orsakerna, men ibland upptäcker man dem inte förrän man rivit upp något i samband med en renovering. Vid en fukt- eller vattenskada är det klokt att börja med att ta hem en expert som kan utvärdera problemet. Med lite tur upptäcker man den innan det blir allt för dyrt  att åtgärda.

Skadedjur

Skadedjur finner sin väg in i våra hus på mer än ett sätt. Och de kommer i alla möjliga storlekar. Att vara uppmärksam på ovanliga märken och skador på underliggande strukturer när de blottas kan ge en fingervisning om vad som kan ha angripit bostaden. Listan av djur som kan skada våra hem är längre än många tror och medan ingen kan förvänta sig veta om alla dessa är det klokt att hålla ögonen öppna.

Dolda fel

En annan sak som kan dyka upp under ett renoveringsprojekt är vad man brukar kalla för dolda fel. Detta är fel på bostaden som inte kunde förväntas hittas även efter en grundlig inspektion av en yrkeskunnig. Om man upptäcker något man misstänker kan vara ett dolt fel är det viktigt att först och främst dokumentera detta. Vem som i slutändan är ansvarig för felet kan bero på flera faktorer. Som huruvida en besiktning av bostaden faktiskt genomfördes, om felet beror på någon typ av försummelse och hur länge sedan det var överlåtelsen skedde.