Öppna upp ett rum

Att få ett rum att kännas mer öppet kan göras med både små och stora medel. Det är viktigt att tänka på vilken vision man har för rummet och även vilken sil det håller. Olika rum har olika förutsättningar och det gäller att först och främst utgå från dessa. Möblerna är ofta en viktig del av hur öppet rummet känns. Och då inte bara storleken eller antalet av dem utan även hur de är placerade i rummet. I mindre rum är det svårt att ställa in många  eller stora möbler utan att det känns litet. Vissa gånger får man helt enkelt begränsa antalet möbler för att uppnå den önskade effekten.Har man utrymme nog är det dock en fint tips att inte ställa så många möbler utmed väggarna. Genom att föra in allt mer mot mitten av rummet, så pass mycket att man kan gå mellan möblerna och väggen utan att behöva gå i sidledes. Detta skapar faktiskt en känsla av luftighet många gånger.Man kan också använda sig av ljusa färger för att ge illusionen av ett större och mer öppet rum. Detta fungerar så klart bara i en viss utsträckning, men det kan vara riktigt effektfullt i de rätta omständigheterna.Vill man ta till mer drastiska åtgärder kan man alltid öka rummet genom att öppna upp dörröppningar eller skapa stora öppna fönster till intilliggande rum. Har man mer än en våning kan man även ta bort taket och göra ett rum två våningar högt. Tänk dock på att det då kan behövas räcken på övervåningen så ingen riskerar att falla ned.Får man för sig att göra ett större ingrepp är det bäst att rådfråga en expert som kan inspektera huset och säga hur man ska gå till väga för att göra detta säkert.